Lejebetingelser: Entreprenømateriel

Lejebetingelser for materiel.

Alle priser er ekskl.  samt ekskl. levering og afhentning.
Alle maskiner leveres med fuld tank og afleveres med fuld tank.
Forbrug betales af lejer, dagsprisen.

Hvis bestilt materiel ikke afbestilles senest 2 dage før aftalt tid,
faktureres  50 % af lejebeløbet.

Alt materiel leveres rengjort.  Lejeren betaler for rengøring af materiel,  hvis dette er nødvendigt. For det betales timepris.
Hvis kunden ikke inden brugen af det lejede har gjort udlejer opmærksom på fejl og mangler, betragtes materiellet som modtaget i fejlfri stand.
Lejeren hæfter herefter for etv. skader og mangler på det lejede materiel.
Der må ikke fortages reparationer på det lejede materiel uden at kontakte udlejer først.

Efter materiellet er på vores plads, fortages et eftersyn af det lejede.
Skader, overlast, misligholdelse, på det lejede materiel, betales af lejeren.

Lejen betales pr. dag, og giver lejeren ret til at bruge det lejede i 7 ½ time pr. dag.
En arbejdes uge betragtes som 5 dage. Anvendes det lejede  Lørdag og Søn – helligdage,
afregnes dette som lejedage.
Bruges det lejede mere end 7½ time pr. dag, betales tillæg pr. drift time.

Udlejer kan til en hver tid besigtige det udlejede materiel.
Det lejede materiel må ikke frem lejes, eller udlånes til anden Lejer.

Der skal tegnes forsikring på det lejede hos H.J. Udlejning I/S.
Præmien er 5 % af normal dagspris pr. dag,  lejeperioden beregnes som kalenderdage. Min kr. 25 -  pr. dag.
Lejeren hæfter for selvrisiko på 5 % af  materiel nyværdi, dog mindst
Kr. 2.000 –  ved skader på H.J. Udlejning I/S materiel i lejeperioden.
Ved tyveri og hærværk på det lejede materiel. Dette skal meddeles  til Politiet inden for 24 timer efter skaden er opdaget af lejeren.
Skader som skyldes overlast, misligholdelse af det lejede materiel dækkes ikke af forsikringen.
                                                         
Udlejer påtager sig ingen ansvar for driftstab, uanset om sådan tab / skader måtte kunne henføres til det lejede.

Hermed annulleres alle tidligere udlejningsprislister.
Der tages forbehold for etv. trykfejl.
Ret til ændringer forbeholdes uden varsel.  

Vi har De nyeste maskiner. De bedste priser. Den bedste service.
Transport over alt i Danmark, til små priser. 


Kontakt os ang. et tilbud på leje af maskiner, tlf.  40280578